دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

روز دوشنبه

سئول، 27 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

درجه حرارت (C) بهبود امکان

بالا/پایین (%)

سئول 14/02 مه 20

اینچئون 11/03 سرگردان 20

سوون 14/00 فولد 10

Cheongju 15/01 0

Daejeon 16/-1 0

Chuncheon 15/-2 addled 20< br>

Gangneung 14/03 0

Jeonju 14/00 0

Gwangju 16/02 0

Jeju 13/07 unplain 0

Daegu 16/03 0

Busan 17/07 گل آلود 0

(پایان)