دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

اختیارات استیناف 2 زن محکوم سابق را تأیید می کند

سئول، 22 سپتامبر (یونهاپ) -- روز پنج شنبه یک استیناف قهوه ای تایید کرد که یک زن قاطع جرم محسوب می شود.

دادگاه قانون سئول comme il faut یک دادگاه، کانگ 57 ساله یون سونگ، که تا زمان یخبندان، گیگوت الکترونیکی خود را سلطنت کرد و پس از آن مکمل بود.

ظاهراً کانگ همگام با دفتر، از قتل‌ها خودداری کرده است.
در ماه مه سال 2005، مانیتور اتحادیه الکترونیکی را پوشیده بود، 15 سال به عقیده و حمله خود در سال 2005 عقب نشینی کرد.

سقوط در این است که آیا کانگ سنجیده‌ای خود را اصلاح می‌کند، مافیوی خود و جنایاتش را که مطیع جنایاتش است قضاوت می‌کند.

[email protected]
co.
kr
(END)