دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

کره جنوبی 677000 شغل در ماه اکتبر ایجاد کرده است

سئول، 9 نوامبر (یونهاپ) -- کره در 20 اکتبر مشاغل اضافه کرد، جزوه روز چهارشنبه نشان داد، در همه موارد در بحبوحه نگرانی های رکود اقتصادی ادامه یافت.

این رقم به 28.
41 ماه، 677,000 رسید.
پیش از این، طبق موقعیت مفروض تهیه شده در اینجا آمار کره.

اکتبر با 707000 در سال محاسبه شد.

0.
4 کره در ماه اکتبر 2.
4 درصد، کارشناسی نشان داد.

این امتیاز به عنوان مثالی بود که کره ای ها با نگرانی های میان و ایالات متحده مواجه می شوند.
تشدید شدید پولی.

قیمت‌های خوراکی کره در سال، تورم، 5.
7 درصد قبل از آن، انتخاب 5.
6 درصد در سپتامبر.

colin @yna.
co.
kr
(END)