دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

بلندتر می کند

Shoe Zone یک ماه خود را اعلام کرده است، "انتظار قوی تر" برای نتایج تقویم دادگاه خود.
این کفش "خوشحال است که محصولات قوی تر، هفته ها اعلام شده است.
" مشارکت پیش‌بینی می‌کند که سال مالی 2022 مشروط‌تر «نه 9.
5 میلیون پوند» باقی بماند.
Shoe Zone قبلاً سال مالی 2022 مناسب قبلی خود را افزایش داد تا در 29 ژوئن خود "نه 8.
5 میلیون پوند" نگه دارد.
از زمان نتایج خود در ماه مه، این حرکت شاهد بهبودهای "قوی" و صرفه جویی در انکار، به همان اندازه کاهش و مدیریت گس بوده است.
سودآوری کسب و کار و دوباره مناسب، 73 درصد درآمد حاصل از 26 هفته 2 آوریل 2022 است.
پادگان قبل از مالیات 3.
1 پوند در این دوره، در مقایسه با 2.
6 پوند در سال 2021.
کفش در حال حاضر دارای 388 فروشگاه است و به طور کلی 2850 کارمند در بریتانیا دارد.