دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

اتهامات دستگیر شده

سئول، 27 سپتامبر (یونهاپ) -- اسپایک، لوگوگراف کی پاپ و یک شهرت تلویزیونی را که متهم به استفاده از متامفتامین شده است، روز سه شنبه دستگیر شد.

مقامات سئول نوون گفتند که این مرد 45 ساله که کیم مین سو است، در روز دوشنبه در سئول دستگیر شد و در حال حاضر در حال تحقیق است.

بیش از 30 گرم متامفتامین مصادره شده برای او، که شامل 1000 دوز می شود.

یک آزمایش غربالگری انجام داده است، و افزود که آیا شوسی رسماً تحقیقات ذهنی را درگیر می کند یا خیر.

[email protected]
co.
kr
(END)